Hava Durumu

İHARACAT MEVZUATI

 |  Karakter Boyutu : A- A+

İhracat Rejimi Kararı

İhracat Yönetmeliği

İhracat Tebliğleri

İhracat Genelgeleri

İhracı Kayda Bağlı Mallar

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ(2011/1)
Dış Ticaret Sermeya Şirketleri (31.03.2013)

Türk İhraç Ürünlerine Karşı Uygulanan Anti-Damping Soruşturmaları ve Alınan Önlemler

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/4)

2023 Türkiyeİhracat Stratejisi ve Eylem Planıile İlgili 6/6/2012 Tarihli ve 2012/8 SayılıYüksek Planlama Kurulu Kararı

Irak'a İhracatta Bazı mallara Sevk öncesi Bureau Veritas ve SGS'den Uygunluk Sertifikası alınması gerektiği hk.

Uygulaması İhracatçı Birliklerince Yapılan Devlet Yardımları

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara ait liste İçin TIKLAYIN

İhracatta hangi belge nereden, hangi kuruluştan alınır?

A.TR,  EUR.1,  EUR-MED veya FORM-A hangi ülkelere düzenlenir...?

AB'nin Yürürlükteki Serbest Ticaret Anlaşmaları (AB/STA)

Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Sahibi İmalatçı-İhracatçılar

Gümrük İdareleri Tarafından Kağıt Ortamında Gümrük Beyannamesi Düzenlenmesine ve Kamu Kurumlarının Gümrük Beyannamesi Örneklerinin Kağıt Ortamda Islak İmzalı İbrazına Yönelik Taleplerinin Karşılanmasına Son Verilmesine İlişkin Genel Yazı

AB’nin EORI Uygulaması ve Yetkilendirilmiş Yükümlü(AEO)

CLP (Classification Labelling Packaging)Tüzüğü

Bedelsiz İhracatın Damga Vergisi ve Harç İstisnası kapsamında olmadığına dair

Serbest Ticaret Anlaşması(STA) Yaptığımız Ülkeler

Azerbaycan'ın 01.03.2011 Tarihinden itibaren İthalatta Gümrük vergisi almayacağı mallar

Gazeteler

Gazeteler

HaberTV ANKET

  • 2017 İhracatımız ne kadar olacak?

HaberTV Ekonomi

Hava Durumu

  • Hava Durumu


Spor

Mevzuat

Bu site Turkishost haber yazılım paketini kullanmaktadır.