Hava Durumu

 • Alış :5.7915

  Satış :5.8020

 • Alış :6.5470

  Satış :6.5588

 • Alış :7.3286

  Satış :7.3668

E-TİCARET mi E-KAÇAK mı ?

Haber Tarihi: Salı, Şub.03.2015 - 15:51
 |  Karakter Boyutu : A- A+
E-TİCARET mi E-KAÇAK mı ?
Yaygınlaşan internet kullanımı sayesinde  her türlü madde , ürün ve değere kolayca ulaşabiliyoruz artık.

Kolay erişim , bize sadece  enformasyon  değil bunun yanında tüketim alışkanlıklarımızı da şekillendirecek  yeni kapılarda açıyor. 

Bankalar Arası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre e-ticaret sektöründe, finansal hacim olarak 2011 Temmuz ayına göre  %30 büyüme gerçekleşmiş olup bu ivmenin hızlanarak devam etmesi beklenmektedir. Avrupa Birliğinde de yükseliş eğiliminde olan  e-ticaret’in yaygınlaşması ve birlik ülkelerinde  uygulamanın standartlaştırılması için “Avrupa Ortak Satış Yasası“ çalışmalarına başlanmıştır bile.

E-ticaret’ i  ürün ve değerlerin reklam, satış, pazarlama ayaklarını içine alan faaliyetler bütünü olarak tanımlasak da  en yaygın  biçiminin DROP  SHIPPING kapsamında yapıldığını söyleyebiliriz.

Drop shipping,  satıcının,  ticaretinde alıcıyla anlaştığı eşyayı stoğunda tutmaya gerek duymadan sevk yeri adresini ve ödenen bedeli tedarikçiye göndererek bunun karşılığı olarak da tedarikçinin kendisine sunduğu fiyat ile alıcın ödediği fiyat arasındaki artı değeri kar olarak elde ettiği sistemdir.

 

İş akışı basitçe şu şekilde ilerlemektedir;

 

             Müşteri    ⇒       SATICI   ⇒  Tedarikçi  ⇒  Müşteri

                                    

1. Müşteri, eşyayı internet sitesinden alır, (120 tl)

2. Satıcı sipariş ve adres bilgileriyle eşyanın bedelini (100 tl) tedarikçiye gönderir. 20 tl kendisine kar olarak kalmıştır.

3.tedarikçi eşyayı müşteriye kargo ve fatura eder.

 

Özünde bir çeşit komisyonculuk olan bu ticari faaliyet e-bay, amazon, markafoni, gittigidiyor vb. internet sitelerinden kolayca yapılabilmektedir. Ancak tek yöntem internet değil. Bunun yanında

telefon

faks

televizyon

para aktarma sistemleri

elektronik veri değişim sistemi (EDI), araçları kullanılarak da e-ticaret yapılabilmektedir.

 

Vergi uygulamaları bakından e-ticaret

 

İnternet üzerinden satış yapan veya satışa aracılık eden gerçek veya tüzel kişilerin faaliyetleri “ticari “ bir uğraş olduğundan bu faaliyetleri nedeniyle gelir-kazanç ele etmiş saylırlar. Bu kazanç sahipleri sermaye şirketi, kooperatif, iktisadi kamu kuruluşu, dernek veya vakıflara ait iksisadi işletme veya iş ortaklıkları şeklinde bir yapılanma içinde ise Kurumlar Vergisi Kanununa, gerçek kişiler ise Gelir Vergisi Kanununun 1. Maddesinde hüküm altına alındığı gibi Gelir Vergisi Kanununa tabii olmaları gerekmektedir.

Vergilendirme aşamasına karşılaşılan en büyük sorun mükellefin yeri ve tespiti konusudur. Çünkü drop shipping yöntemiyle gelir elde eden kişiler (satıcı – tedarikçi) çoğunlukla yurt dışında yerleşmiş kişilerdir.  E- ticaretin dünya ölçeliğinde geniş bir alanda uygulama alanı bulması, web sunucusunun uzaktan işletilmesi, vergi kaçırma senaryolarında sıkça karşılaşılan bir duruma sebebiyet veren kimlik bilgilerinin gizliliği prensibi ve e–şirketlerin sanal olması vergilendirme sürecini çıkmaza iten diğer konulardır.

Modern vergilendirme prensibini benimseyen her ülkede olduğu gibi bizim mevzuatımızda da özellikle yurt dışında yerleşik olup Türkiye de gelir elde edenlerin vergilendirilmesi için tam ve dar mükellef kavramlarına yer verilmiştir.

Tam mükellefler gerek yurt içinde gerek ise yut dışında elde ettikleri kazançların tümü üzerinden, dar mükellefler ise Türkiyede yerleşik kişiler olmadığından sadece Türkiye’ de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler.  Bu çerçevede satıcı ve tadarikçinin ilgili kanunları gereği, faaliyetleri neticesinde elde ettikleri kazançların vergilendirilmesi gerekmektedir.

Gümrük Mevzuatı bakımından E-ticaretin vergilendirilmesi ve kanuni boşluklar

Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bir kişiye posta yada hızlı kargo taşımacılığı yolula gelen ve bedeli gönderi başına toplam 75 EURO’ yu aşmayan eşyaya muafiyet uygulanmaktadır.

Kıymeti 75 EURO’ yu aşan ancak 1500 EURO’ yu aşmayan eşya ise Avrupa Birliğinden gönderilmişse %18, diğer ülkelerden gönderilmişse %20 oranında tek ve maktu vergi ile vergilendirilmektedir.

Buraya kadar vurgusu yapılan eşyanın ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi, kişinin ve ailesinin kullanımına mahsus olması ve brüt 30 Kg’ mı geçmemesi öncelikli şartır.

Uygulamada uzunca bir süre suistimale neden olan gönderideki  “sürekliliğe” ilişkin olarak Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2011/39 sayılı genelgesiyle  “verilen muafiyetin bir takvim yılında en fazla 5 kez kullanılabileceği” hükmü getirilerek suistimalin önüne geçilmeye çalışılmıştır. Gerçekte, çoğu zaman  bu tür eşyalar ticari miktar ve mahiyet arz etmesine karşın fatura veya konşimentoya “hediyedir” şerhi verilerek veya gümrük idarelerine farklı isimdeki alıcıların  adına düzenlenmiş faturalar ibraz edilerek gönderi alımına getirilen ( bir takmi yılında 5 defa) kotanın aşılması gibi hilelere başvurulabilmektedir.

 

S O N U Ç :

Hızla büyüyen e-ticaret sektörünün, önümüzdeki yıllarda ticaretin odağına oturacağı öngörüldüğünden, Ekonomi Bakanlığı bünyesinde elektronik ticaret ağının tesis edilmesi ve yaygınlaştırılması için daha 1997 yılında Elektronik Ticaret Birimi kurulmuştur. Gerek uluslararası eşgüdümün sağlanarak çifte vergilendirmenin önüne geçilebilmesi, nesnel, standart ve kolay e-ticaret’in yapılmasına imkan sağlanacak ortamın tesis edilmesi, gerekse ülkemizin vergi cennetine dönüşmesini engelleyecek vergisel düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır.

Özellikle drop shipping yöntemiyle kazanç sağlayanların gelir ve kurumlar vergisi kapsamında değerlendirilmesi ve ticareti yapılan eşyanın, ülkemize girerken gerekli muafiyet şartlarını taşıyıp taşımadığının sıkı bir şekilde denetlenmesi suistimallerin ve olası vergi kayıplarının önüne geçilmesi bakımından büyük önem arz etmektedir. 

Bu haber 1604 defa okundu.

Yorum Yap

Yorumlar

 • Yorum yapılmamıştır.
  Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.

Gazeteler

Gazeteler

HaberTV ANKET

 • 2017 İhracatımız ne kadar olacak?

HaberTV Ekonomi

Hava Durumu

 • Hava Durumu


Spor

Mevzuat

Bu site Turkishost haber yazılım paketini kullanmaktadır.