Hava Durumu

 • Alış :5.7915

  Satış :5.8020

 • Alış :6.5470

  Satış :6.5588

 • Alış :7.3286

  Satış :7.3668

Serbest Bolgelerde Telafi Edici Vergi, TELEF Edici Vergiye donusuyor.

Haber Tarihi: Salı, Şub.03.2015 - 15:10
 |  Karakter Boyutu : A- A+
Serbest Bolgelerde Telafi Edici Vergi, TELEF Edici Vergiye donusuyor.

Serbest Bölgeler 3218 Sayılı Kanun'un 6'ıncı Maddesine göre; Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerler olarak belirlenmiştir. Diğer bir deyişle Serbest Bölgeler üçüncü ülke konumundadır.

                  Serbest Bölgeler 3218 Sayılı Kanun'un 6'ıncı Maddesine göre; Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber; serbest dolaşımda olmayan eşyanın herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin ve kambiyo mevzuatının uygulanması bakımından Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen ve serbest dolaşımdaki eşyanın bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerler olarak belirlenmiştir. Diğer bir deyişle Serbest Bölgeler üçüncü ülke konumundadır.

                  Dahilde İşleme Rejimi  kapsamında belge/izin süresi içinde  Serbest Bölgelere gönderilen eşya ihraç edilmiş olmakla beraber, belge/izin ihracat taahhüdüne sayılabilmesi için Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin (İhracat:2006/12) 28'inci Maddesinin 2'inci fıkrasına göre;  eşyanın en geç belge/izin süresi bitiminden itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının yapıldığının, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerin yapımında kullanıldığının, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapıldığının, serbest bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapıldığının veya serbest bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin yapıldığının tevsiki gerekmektedir.

                  Serbest Bölgelerdeki TEV sorunu, Belge/İzin kapsamında Serbest Bölgelere gönderilen ve içinde üçüncü ülke menşeli girdi bulunan eşyalarda yaşanmaktadır.

                  Gümrük Yönetmeliğinin 424 üncü Maddesine göre, Türkiye Gümrük Bölgesinin başka bir yerinden serbest bölgelere ihracat beyannamesi kapsamında gönderilen eşyanın, serbest dolaşımda bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla bölgeye giriş aşamasında, veya Serbest bölge işlem formu ile transit olarak serbest bölgeye giriş yapan Avrupa Topluluğu veya üçüncü ülke menşeli eşya için bölgeye giriş aşamasında, "Gümrük Statü Belgesi" (Y.Ek:69) düzenlenir.

       Gümrük Statü Belgesi, Eşyanın Serbest Bölgeden Türkiye'ye ithalatında veya Avrupa Topluluğuna ihraç edilmek istenmesi halinde A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinde de vergileri tevsik edici belge olarak kullanılmaktadır.
Gümrük Statü Belgesinde  eşyanın statüsünü belirleyici iki seçenek sunulmuştur. a-Serbest dolaşımda bulunan eşya, b-Serbest dolaşımda bulunmayan eşya.
Serbest bölgelere gönderdiğiniz eşya ya serbest dolaşımda olacak diğer bir deyişle Türkiye'ye ithalatında veya AB'ye A.TR eşliğinde gönderilmesi halinde gümrük vergisi bulunmayan eşya olacak, ya da eşyanın tamamı vergiye tabi olacak.

                  Peki Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında üçüncü ülke menşeli ve serbest dolaşımdaki hammaddeler  birlikte kullanılarak elde edilecek eşyanın Serbest Bölgeye girişinde gümrük statüsü ne olacak?

                   Serbest Dolaşımda bulunan hammaddeler ile Serbest Dolaşımda olmayan hammaddelerin birlikte kullanılması ile elde edilen ve genellikle de menşe kazandırılan yani Türk Menşeli olan ürünler Serbest Bölgelere girişte eşyanın üretiminde kullanılan üçüncü ülke menşeli girdilerinin Telafi Edici Vergilerinin (TEV) ödenmesi durumunda Gümrük Statü Belgesinde "Serbest dolaşımda bulunan eşya" sütunu işaretlendiğinde sorun yaşanmamaktadır.
Fakat son zamanlarda Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri girişte Telafi Edici Vergi yatırılmasını kabul etmemekte ve "Türk Menşeli" Eşyalar  Bölgelere Serbest dolaşımda bulunmayan eşya olarak girmekte, A.TR eşliğinde AB'ye gönderilmek istenmesi halinde veya daha ileri bir işçilik için başka bir firma tarafından Dahilde İşleme İzin Belgesi/İzni kapsamında ithal edildiğinde eşyanın tamamı üzerinden vergilendirilmekte ve dolayısıyla nihai ürünün AB'ye A.TR beraberinde gönderilmesi durumunda Türkiye'deki üretim için de vergi verilmektedir. İş bu noktadan itibaren Telafi Edici vergi(TEV), TELEF EDİCİ VERGİ haline dönüşmektedir.

                     Örnek verecek olursak; Türkiye'de ürettiğiniz bir kumaşta üçüncü ülke menşeli herhangi bir kimyasal veya boya kullandınız ve Serbest bölgeye girişte bunun Telafi edici Vergisini Gümrük İdaresi ödemenize izin vermedi. Bu durumda Türk Menşeli ürünün tamamı serbest dolaşımda bulunmayan eşya statüsüne bürünüyor ve bazen 5TL'lik vergi onlarca kat artarak karşınıza çıkıyor ve Teşvik Edici olması gereken Dahilde İşleme bu aşamadan sonra Dahilde İşkence haline dönüşüyor.

                 Serbest Bölge Gümrük Müdürlükleri Eşyanın Bölgeye girişte Telafi Edici Vergisinin ödenmesinde veya  Serbest dolaşımda bulunan eşya olmasında gördükleri sakıncalar varsa, burada yapılması gereken malın tamamını vergilendirmek asla olamaz. "Eşyanın Serbest Dolaşıma girmesi için gerekli olan verginin Gümrük Statü Belgesine yazılmasını sağlamak ve A.TR beraberinde AB'ye gönderilmek istenmesi durumunda veya başka belge/izin ile ithal edilmesi durumunda bu miktarın Gümrük Vergisi sütununa yazılmasını sağlamak olmalıdır.  Bu uygula nedeniyle devlet her geçen gün ihracatçıya borçlanmaktadır.

                Hem Ekonomi Bakanlığı hem de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı üst düzey yöneticileri bu durum anlatıldığında Türkiye'de üretilen kısım için vergilendirme yapılamayacağını hatta gümrük idarelerin böyle bariz bir hata yapmayacaklarını düşünmektedirler.

             Telafi Edici Vergiyi TELEF Edici Vergi haline getiren ve diğer bir deyişle de firmaların dünya ile rekabet edebilmek için kullandıkları Dahilde İşleme Belgelerini/İznini, Dahilde İŞKENCE haline getirenler Bağlı oldukları Bakanlıktan görüş istemeleri ve uygulamaların yanlışlığını fark etmeleri gerekir.

Akif PARLATAN
akifparlatan@orgtr.org
0532 367 96 72

Bu haber 1350 defa okundu.

Yorum Yap

Yorumlar

 • Yorum yapılmamıştır.
  Toplam (0) adet yorum eklenmiştir.

Gazeteler

Gazeteler

HaberTV ANKET

 • 2017 İhracatımız ne kadar olacak?

HaberTV Ekonomi

Hava Durumu

 • Hava Durumu


Spor

Mevzuat

Bu site Turkishost haber yazılım paketini kullanmaktadır.